http://ropiky.hyperlink.cz  
Seznam dosud některých poválečných pozorovatelen

Seznam dosud není kompletní - prosím každého, kdo by měl vědomosti o dalších objektech tohoto typu v oblasti Brd, aby mě kontaktoval na níže uvedené adrese.

Cílová plocha Jordán
Pod hřebenem pozorovatelna
Asi 1 km severně Dlouhého vrchu
Pozorovatelna v této poloze byla dříve na jižním okraji cílové plochy, dnes je ukryta ve smíšeném lese...  
Dlouhý vrch - východ pozorovatelna
Při silničce z Dlouhého vrchu k Panově nádržce 
Velice dobře nalezitelný objekt. Západně odtud (takřka na kótě), jsou trosky jakési betonové stavby (strojovny), jejíž bližší určení a doba výstavby však nejsou známy. 
Nad Panovou nádržkou pozorovatelna
Na terénní hraně asi 100 m od silnice pod Jordánem  
 

Cílová plocha Brda
Na hřebenech pozorovatelna
Na dominantním hřebeni jihovýchodně cílové plochy Brda
K objektu je přistavěn přístřešek. V okolí je velké množství kamenných "okopů" (předprsní) a celek je dodnes aktivně užíván armádou.

Vzhledem k tomu, že neznám ani originální, ani současné vojenské označení (pokud vůbec existuje, či existovalo), nazývám pracovně tyto objekty vžitými názvy, případně podle názvů nejbližších kót, lesních oddělení či jiných pomístních jmen.

[ Poválečné objekty ]


[ Řopíky.cz | VVP Jince | mapa stránek ]
Tomáš Kamenský © 2002